Provozní řád

 

Provozní řád

Žádáme všechny návštěvníky, aby si přečetli náš provozní řád níže. Podpisem registračního formuláře, případně zaplacením kurzovného, automaticky vyjadřujete souhlas s jeho zněním. Předem děkujeme.

 1. Rodinné centrum Kameňáček, z.s. je otevřeno veřejnosti, především rodičům s dětmi, ale i dospělým bez dětí za účelem rozvoje svých zájmů. Provozní doba centra je závislá na pravidelném rozvrhu a programu.
 2. Veškeré informace o kurzech, změnách časů, otevírací době, veřejné herně naleznete na těchto stránkách, v rezervačním systému kamenacek.webooker.eu.  Kontaktovat nás můžete také emailem kamenice@helendoron.cz.  V poslední řadě můžete poslat SMS na telefon 777 553 537.
 3. V centru je k dispozici kávovar Nespresso, varná konvice i mikrovlná trouba pro ohřev dětské výživy.
 4. Vždy kontaktujte našeho zaměstnance, či lektora v případě jakéhokoli dotazu nebo problému na místě nebo v případě ohrožení (požáru, vážného zranění) volejte tísňovou linku 112.
 5. Rodinné a jazykové centrum se skládá z těchto místností: Vstupní hala (prostor pro odložení bot a oděvu, relaxační zóna, vstupy do ostatních místností), Herna (malá herna pro děti, kuchyňský a jídelní kout), Hlavní sál (kroužky, veřejná herna v předem určených časech, akce a semináře), Sociální zařízení.
 6. Kočárky zaparkujte vždy uvnitř budovy v chodbě před centrem. Nenechávejte v kočárku žádné cennosti! Rodinné centrum neručí za jejich ztrátu.
 7. Při příchodu a také odchodu (jste-li poslední vcházející na kurz, anebo vycházející z kurzu) se ujistěte, že jsou dveře zavřené. Předcházíte tak riziku krádeže vašich i našich věcí.
 8. Při vstupu do prostor centra přezujte sebe i své děti do vnitřní obuvi a boty uložte do připravených botníků. Bundy, čepice a šály také ponechte na věšácích za dveřmi.
 9. Tašky, popř. svetry, mikiny, které si vezmete s sebou do vnitřních prostor centra, si odložte na židle, křesla, či police. Nenechávejte oblečení nebo tašky na zemi, ať nebrání pohybu dětí nebo programu.
 10. V případě kurzů bez účasti rodiče si dítě vyzvedne rodič. V případě jakýchkoli změn je třeba vše nahlásit lektorům, aby dítě předávali pouze pověřené osobě (pokud to bude někdo úplně jiný, je třeba prokázat plnou moc nebo být v evidenci rodinného centra jako osoba zodpovědná k vyzvednutí dítěte).
 11. V centru je pobyt povolen jen zdravým dětem! V případě podezření personálu rodinného centra na nemoc, která by mohla ohrozit zdraví ostatních, si centrum vyhrazuje právo zavolat zodpovědnou osobu a předčasně ukončit pobyt dítěte.
 12. Do vnitřních prostor rodinného centra nevstupujte, pokud trpíte vy nebo vaše děti infekční chorobou. Pokud máte podezření, že by se nakažlivá nemoc u vás či vašich dětí mohla rozvinout, včas se omluvte z programu v našem rezervačním systému, či u lektora a návštěvu odložte. Zabráníte tím tomu, aby se společný prostor rodinného centra stal místem šíření nakažlivých nemocí!
 13. Během účasti na programu rodinného centra jste vždy plné odpovědní za zdraví vaše a vašich děti. Neustále mějte děti pod kontrolou, aby nezranili sebe ani nikoho v okolí.
 14. Dbejte na včasný příchod a odchod z jednotlivých programů, buďte k sobě navzájem ohleduplní. V průběhu jógy je třeba dodržovat v malé herně klid. Chod jednotlivých programů určuje lektor.
 15. Při využívání vnitřního vybavení rodinného centra se chovejte ohleduplně a k tomu vždy nabádejte i své děti. Pokud rozbijete některou hračku a/nebo objevíte hračku již rozbitou, neprodleně to oznamte odpovědné osobě, tj. lektorovi, či službě v herně a dohodněte s ní další postup. Pokud víte o některé součásti vybavení centra, že je pro děti závadná, též tuto skutečnost oznamte a žádejte nápravu.
 16. Použité pomůcky, hračky, vybavení herny a dalších prostor vracejte vy i vaše děti na původní místo.
 17. Potraviny a nápoje konzumujte pouze v jídelním prostoru kuchyňky, či v hale. Dbejte na to, aby horké nápoje či potraviny byly vždy umístěny mimo dosah děti, aby nedošlo k úrazu opařením.
 18. Třiďte odpad do popsaných pytlů za vstupem na toaletu. Směšný odpad do několika košů v centru.
 19. Použité dětské pleny házejte pouze do koše k tomu určenému (toaleta).
 20. Na toaletě udržujte čistotu po sobě i svých dětech. Vždy po svých dětech toaletu zkontrolujte s cílem opustit ji čistou. Použije-li dítě nočník, po jeho vylití do záchodu jej vypláchněte čistou vodou. Před odchodem z toalet umyjte a utřete ruce sobě i svým dětem.
 21. Před odchodem z vnitřních prostor rodinného centra se ujistěte, že jste po sobě a svých dětech vše řádně uklidili. Pokud tak vyjímečně nemůžete učinit, např. z časových důvodů, domluvte se před odchodem s jinou dospělou osobou, která bude ochotná za vás úklid udělat.
 22. V případě ohrožení použijte únikový východ dle značení v budově.
 23. Pokud si chcete předat vzkazy mezi sebou, použijte nástěnku k tomu určenou.
 24. Sledujte nástěnky: pro lepší informovanost nástěnku v rodinném centru, ale hlavně kamenacek.cz a facebookové stránky.
 25. Pokud nám chcete cokoli sdělit, můžete nám napsat email:  kamenice@helendoron.cz

Podmínky účasti v kroužcích a kurzech

 1. Kurzy probíhají v prostorách rodinného centra Kameňáček, z.s. na adrese: Ringhofferovo náměstí 550, Kamenice, pokud neuvedeno.  Kroužky s místem konnání MŠ Kamenice jsou pořádány přímo ve školce v Kamenici.
 2. Kurzy probíhají ve sjednaném čase
 3. Nabídka kurzů je pestrá a každá z kurzů funguje na jiné bázi. Většina kurzů je dle počtu lekcí (AJ, jóga, či herna).
 4. Některé kurzy vypisují tzv. zkušební lekce, které jsou zdarma a nejsou podmínkou pro zápis do kurzu.
 5. V případě dlouhotrvající nemoci (min. 6 týdnů za sebou jdoucích), v případě řádné omluvy a doložení lékařského osvědčení, je možné se individuálně domluvit na zvláštních podmínkách (vybrání kurzu v jiném semestru, atd.).
 6. Do kurzu je v některých případech možno se kdykoli zapojit i v jeho průběhu a zaplatit příslušnou část kurzovného. Vše záleží na kapacitě a situaci, sledujte náš rezervační systém.
 7. Od 23.3. 2017 je rodinné centrum zapsaným spolkem, tedy neziskovou organizací.  Každý školní rok bude vybírán pro všechny pravidelné účastníky kurzů, i ty kteří využívají prostory centra při čekání na své ratolesti (tj. herna, wi-fi připojení, atd.) členský příspěvek a to v této výši:     250 Kč/1 člen rodiny.  100 Kč/každý další člen rodiny do max. výše 500 Kč/rok za rodinu.  Toto platí od školního roku 2017/2018.
 8. Vstup do malé herny je také možný při jakémkoli jiném programu a to zdarma pro všechny členy RC Kameňáček, zs.  Pro využívání je nutné zaplatit roční členský příspěvek/vstupné, viz. bod 8.
 9. Kurz, který by se nekonal z důvodů na straně provozovatele, bude v plné míře nahrazen, či budou poskytnuty náhradní možnosti.
 10. Účastník kurzu/zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií a videozáznamů z akcí, pořádaných provozovatelem v marketingových kampaních kamenacek.cz, Facebook, Instagram, apod.

Pořádání soukromých akcí

 1. V centru je možné po předchozí domluvě pořádat i soukromé akce mimo pravidelný rozvrh centra.  Prostory centra se jednorázově pronajímají za 200,- Kč na hodinu (cena platí od minimálního pronájmu 2 hodin jdoucích po sobě). Na den tato částka činí 500 Kč.
 2. V případě narozeninových oslav záleží vše na individuální domluvě (balíčky vč. zajištění občerstvení, úklid atd.).
 3. Dohoda o pronájmu rodinného centra se uzavírá zaplacením nájemného na dohodnutou dobu, vždy předem. Za případné škody na vybavení centra vzniklé v době pronájmu zodpovídá nájemce a jejich seznam je případně sepsán nájemcem ihned po ukončení pronájmu při převzetí prostor vedením centra.

V Kamenici dne 28.4.2017

Lenka Šůnová